Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

Ex Narodne Novine

 

Naziv objekta: EX NARODNE NOVINE
Lokacija: SPLIT
Investitor: Capturis d.oo
Ukupna bruto površina: 1.750 m2
Glavni izvođač: STANOVI JADRANA  d.o.o.

Glavni izvođač vodovodnihh instalacija:

KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

-vodovod i kanalizaciju

-hidrantsku mrežu

-montažu sanitarija

-ventilaciju i klimatizaciju

-bazensku tehniku

PROIZVODNA DJELATNOST

Izrada ventilacijskih elemenata

Izrada ventilacijskih elemenata

U suvremeno opremljenoj limarskoj radionici izrađujemo različite elemente za montažu: ventilacijs...

OSTALE DJELATNOSTI

Projektiranje

Projektiranje

Tvrtka KGS d.o.o. ima ovlaštene inženjere za izradu svih vrsta projekata vodovoda i kanalizacije te strojarskih instalacija...

Fotonaponska elektrana

Fotonaponska elektrana

Tvrtka KGS d.o.o., na krovu svoje zgrade, ima instaliranu fotonaponsku elektranu službenog naziva KGS30.   Osnovne tehničke...

OBJEKTI U IZRADI