Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

Hotel Porta Salonae Solin

 

Naziv objekta: Hotel Porta Salonae
Lokacija: Solin
Ukupna bruto površina: 4.200 m2
Broj hotelskih soba: 47
Glavni izvođač: Lođa d.o.o.  
Glavni izvođač strojarskih instalacija: KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

- vodovod i kanalizaciju

- hidrantsku mrežu

- montažu sanitarija

- ventilaciju

- klimatizaciju