Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

Hotel Morenia

 

Naziv objekta: HOTEL MORENIA

Lokacija:

PODACA, OPĆINA GRADAC

Brutto površina: 11 300 m2 
Broj hotelskih soba:  161
Glavni izvođač: KONZALTING  d.o.o.

Glavni izvođač strojarskih instalacija:

KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

- vodovod i kanalizaciju

- hidrantsku mrežu

- montažu sanitarija

- ventilaciju