Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

Stambeno poslovna zgrada na Barutani

 

Naziv objekta: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA BARUTANA

Lokacija:

SPLIT

Investitor: MULTIMODIS d.o.o.
Brutto površina: 600 m2
Glavni izvođač: MULTIMODIS d.o.o.

Glavni izvođač strojarskih instalacija:

KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

- vodovod i kanalizaciju

- hidrantsku mrežu

- klimatizaciju