Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

Hotel Bretanide Paviljon 4

 

Naziv objekta: HOTEL BRETANIDE PAVILJON 4

Lokacija:

OTOK BRAČ, BOL

Brutto površina:  
Broj hotelskih soba:  58 soba + restoran
Glavni izvođač: Morović Marking  d.o.o.

Glavni izvođač strojarskih instalacija:

KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

- demontažu postojeće opreme

- vodovod i kanalizaciju

- hidrantsku mrežu

- montažu sanitarija

- ventilaciju 

- grijanje i klimatizaciju

- električno podno grijanje

- automatsku regulaciju