Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

Restoran s apartmanima Sali

 

Naziv objekta: Restoran s apartmanima

Lokacija:

DUGI OTOK, SALI

Brutto površina:  750 m2
Glavni izvođač: Morović Marking  d.o.o.

Glavni izvođač strojarskih instalacija:

KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

- vodovod i kanalizaciju

- hidrantsku mrežu

- montažu sanitarija

- ventilaciju 

- grijanje i klimatizaciju

- solarne kolektore

- električno podno grijanje

- plinsku instalaciju