Tel: ++385 (0)21 245 233 Fax: ++385 (0)21 245 235

OPG Nives Morović - Žman

 

Naziv objekta: OPG Nives Morović 

Lokacija:

DUGI OTOK, ŽMAN

Brutto površina:  

Glavni izvođač strojarskih instalacija:

KGS d.o.o.
Koje radove izvodimo:

- vodovod i kanalizaciju

- hidrantsku mrežu

- montažu sanitarija i galanterije

- ventilaciju